چوب لباسى جيب دار

 

مهيا كردن فضايى مناسب جهت هر وسيله و ابزار كاربردى، گام اول براى ايجاد نظم و ترتيب در محيط است. اين كار هم با انتخابى صحيح از ميان تجهيزات و امكانات موجود مربوطه عملى است و هم با به كارگيرى اندكى ابتكار و نوآورى در ايجاد مكانى مناسب براى آن ميسر مى شود. به عنوان مثال همه ما به هنگام آويزان كردن لباس هاى شسته شده مان بر روى بند رخت به خصوص در فضاى بيرون از خانه مانند بالكن، حياط و غيره، از گيره هاى مخصوص پلاستيكى يا چوبى استفاده مى كنيم. اين گيره ها معمولاً پس از جمع كردن رخت و لباس خشك شده، بر روى بند باقى مى مانند. ولى مشكل اينجا است كه در اين صورت گردوغبار و دوده موجود در هواى آلوده بر روى آنها لايه اى ايجاد كرده و هنگامى كه دوباره براى لباس هاى شسته مورد استفاده قرار مى گيرند احتمال لكه دار كردن لباس ها به خصوص در رنگ هاى روشن وجود دارد. حال آنكه شما مى توانيد گيره ها را پس از استفاده جمع كرده و در جاى مشخصى براى كاربرد بعدى نگهدارى كنيد. اين ضرورت براى بند رخت هاى تاشو بيشتر احساس مى شود زيرا هنگام جمع كردن بندرخت، ديگر محلى براى آويختن گيره ها وجود ندارد. البته براى اين منظور سبدهاى آويز مختلف پلاستيكى به بازار آمده اند ولى آنها نيز معمولاً بدون در بوده و منافذى جهت ورود گردوغبار را دارا هستند. مگر اينكه در داخل فضاى خانه نگهدارى شوند. حال صرفنظر از لوازم موجود، همواره براى شما خانم هاى باسليقه خانه دار روش ديگرى نيز وجود دارد شما مى توانيد با به كارگيرى اندكى از استعداد خياطى تان و همچنين استفاده از تكه پارچه هاى اضافى موجود در خانه، محلى مناسب براى گيره هاى لباس فراهم كنيد. اين كار حتى بدون داشتن چرخ خياطى نيز عملى است.

 

۱- چوب لباسى (ترجيحاً چوب لباسى انتخابى، ميله مخصوص آويز شلوار را نداشته باشد ولى در صورتى كه اين نوع چوب لباسى در دسترس نبود شما مى توانيد با انبردست ميله پائينى را بريده و لبه آن را به داخل كمى خم كنيد.)

 

۲- پارچه طرح دار با ابعاد ۵۲cm* 45cm

 

۳- پارچه ساده در ابعاد ۵۲cm* 45cm

 

۴- پارچه آسترى در ابعاد ۹۰cm* 104cm

 

۵- نوار اريب، قيچى، سوزن ته گرد، نخ و سوزن، صابون خياطى يا مداد مشكى

 

دستور دوخت: ابتدا پارچه آسترى را به دو مستطيل ۵۲cm* 45cm تبديل كرده و سپس يك تكه از آن را در زير پارچه طرح دار بر روى زمين يا ميز پهن كنيد. دو پارچه را با سوزن ته گرد به هم خوب متصل كنيد. با پرگار دايره اى به شعاع ۵/۷ سانتيمتر بر روى كاغذ رسم كرده و روى خط دايره را ببريد. به اين ترتيب الگويى دايره اى شكل حاصل مى شود. اين الگو را در فاصله ۱۰ سانتيمترى از لبه يك طول اين دو مستطيل پارچه اى به هم متصل، قرار داده و با سوزن در محل خود ثابت كنيد. دور اين الگو را با مداد يا صابون بر روى پارچه طرح دار خط بكشيد. سپس با قيچى روى خط را ببريد. برش دايره را بر روى هر دو پارچه يعنى پارچه طرح دار و پارچه آسترى زيرينش به طور همزمان انجام دهيد.

 

نكته: براى انتخاب مناسب ترين مكان جهت اين برش دايره اى شكل، تنها در نظر گرفتن فاصله ۱۰ سانتيمترى از طول مستطيل كافى نيست بلكه شما مى بايست دايره توخالى را درست در قسمت وسط اين طول مستطيل ايجاد كنيد. پس از اتمام كار برش ، بر روى لبه اين دايره بريده شده، نوار اريب بدوزيد. در واقع مى بايست نوار بر روى لبه دو پارچه طرح دار و آسترى با هم دوخته شود. (براى راحتى كار ابتدا نوار را با سوزن وصل كرده سپس با روش پس دوزى و يا با چرخ خياطى، آن را بدوزيد) تا اينجا قسمت جلوى اين آويز نگهدارنده گيره آماده مى شود. حال نوبت به سطح پشت آن مى رسد. براى اين منظور پارچه پشت را نيز به آسترى متصل كرده و هر دو پارچه طرح دار و ساده پشتى را به همراه آسترى از قسمت روى پارچه بر روى هم قرار داده و لبه هاى دو عرض و يك طول آن را با چرخ خياطى به هم متصل كنيد. براى طول ديگر ابتدا با متر نقطه وسط طول مستطيل را اندازه گيرى كرده و طرفين آن نقطه را به ميزان يك سانتيمتر علامت گذارى كنيم. اين طول را نيز به جز ما بين دو علامت زده شده به مقدار ۲ سانتيمتر چرخ كرده و يا با دست بدوزيد. حال از قسمت بريده شده دايره اى شكل پارچه ها را برگردانيده و در پايان از همان محل چوب لباسى را وارد كنيد. سرحلقه چوب لباسى را نيز از ۲ سانتيمتر دوخته شده در طول مستطيل، بيرون آوريد. به اين ترتيب چوب لباسى جيب دار شما آماده مى شود. شما مى توانيد اين چوب لباسى نگهدارنده گيره را بر روى ميخ ديوار و يا حتى به ند رخت آويزان كرده و گيره ها را از سوراخ دايره اى به فضاى داخل بريزيد. با اين روش گيره ها ديگر در معرض گردوغبار، كثيف نخواهند شد.

 

چند نكته: ۱- در صورتى كه چوب لباسى انتخابى شما از طول بيشترى نسبت به طول داده شده براى پارچه برخوردار بود، شما مى توانيد از دو سر آن به ميزان يكسان بريده و اين طول را به حدود ۴۵ سانتيمتر برسانيد.

 

۲- براى درست كردن اين جاگيره اى نياز به خريد پارچه اى جديد نيست شما مى توانيد از تكه پارچه هاى موجود در خانه كه بى مصرف مانده اند، استفاده كنيد.

 

۳- اين آويز جيب دار قابل شست وشو است. براى اين منظور كافى است چوب لباسى را بيرون آورده و پس از شست وشو و اتوكشى پارچه، دوباره آن را در داخل محل مخصوص قرار داده و بياويزيد.

 

۴- اگر پارچه هاى انتخابى تان نياز به سردوزى داشت، پس از وصل آسترى به پارچه اصلى، لبه آن دو را با سردوزى به هم متصل كنيد تا ديگر به اصطلاح ريش ريش نشود.