نكته هاى مفيد درباره پرده

 

پرده از جايگاه مهمى در دكوراسيون هر فضايى برخوردار است و بخش چشمگيرى از سطوح ديوارها را اشغال مى كند. برخى پرده را لباس خانه مى دانند از اين رو دانستن نكته هاى ظريف اما مهم درباره انتخاب پرده مى تواند شما را در تهيه پرده مناسب براى منزلتان يارى دهد.

 

در هر خانه پنجره هاى متعددى در ابعاد و به اشكال مختلفى وجود دارند كه هر يك بايد با پرده اى متناسب با ويژگى هاى خاص خود پوشانده شوند. هنگامى كه قصد داريد پرده اى براى يك پنجره انتخاب كنيد بايد مدلى را برگزينيد كه هم به لحاظ زيبايى و هم از نظر كاربردى براى آن پنجره و دكوراسيون اطرافش مناسب باشد. مدل پنجره خود يكى از عوامل متعددى است كه در انتخاب پرده بايد در نظر داشته باشيم. بلندى يا كوتاهى، عريض بودن يا باريكى پنجره، نحوه بازوبسته شدن آن و چگونگى و محل قرار گرفتن آن در ديوار برخى از اطلاعاتى هستند كه تصميم گيرى ما درباره مدل پرده را تحت تاثير قرار مى دهند. مدل انتخابى شما براى پرده بايد امكان بازوبسته شدن راحت پنجره ها و درهاى شيشه اى را فراهم كند و مدل پرده نبايد موجب ايجاد اشكال و مزاحمت در اين امر شود. به عنوان مثال براى پنجره هايى كه روبه داخل باز مى شوند، بايد چوب پرده اى بلندتر از عرض پنجره در نظر گرفت تا بتوان هنگام نياز به بازكردن پنجره، پرده ها را كاملاً به دو طرف پنجره هدايت كرده و جمع كرد. به اين ترتيب پنجره آزادانه بازوبسته مى شود.

 

زمانى كه پنجره در فرورفتگى ديوار قرار گرفته است مى توان پرده را درون اين فرورفتگى و يا بيرون از آن نصب كرد. اما نصب پرده در داخل فرورفتگى و در نتيجه فاصله بسيار كم آن با پنجره اگرچه به زيبايى پرده و پنجره مى افزايد اما مانع عبور بخش اعظم نور  شده و فضا را تاريك مى كند. همچنين در اين صورت پرده بايد از ابعاد قاب پنجره پيروى كند. در مقابل نصب پرده در بيرون از قاب فرورفتگى ديوار اين امكان را به ما مى دهد كه پرده را به طور كامل به دوطرف پنجره كشيده و جمع كنيم و در مواقع لازم از نور بيشترى بهره مند شويم و همچنين مى توانيم بنا به سليقه خود و متناسب با دكوراسيون اتاق از پرده هاى بلند براى پنجره هاى كوتاه نيز استفاده كنيم. اگر در زير پنجره رادياتور شوفاژ نصب شده است بهتر است آن را با پرده به خصوص اگر پرده ضخيم باشد بپوشانيم. زيرا در زمستان مانع انتشار گرما در محيط اتاق خواهد شد.

 

در چنين مواردى مى توان از يك پرده بلند دوتكه و در صورت تمايل والان از جنس آن استفاده كرد كه در دو طرف پنجره جمع مى شوند و در قسمت وسط از يك سايبان كه در مواقع لازم بسته شده و پنجره را مى پوشاند بهره گرفت.

 

چنانچه بودجه محدودى در اختيار داريد انتخاب مقدار بيشترى پارچه ارزان قيمت بهتر از مقدار كمترى پارچه گران قيمت است. زيرا از پارچه بيشتر مى توان پرده اى پرچين تر دوخت و پرده پرچين تر همواره نمايى زيباتر خواهد داشت.

 

دوخت پرده هاى دولايه از پارچه هاى رنگين به اتاق هايى كه طراحى و دكوراسيون رنگينى دارند زيبايى بيشترى مى بخشد. اين پرده ها را به صورتى جمع كنيد كه لايه زيرين نيز ديده شود.

 

در اتاق هايى كه از نور شديد آفتاب برخوردارند در زير پرده از سايبان استفاده كنيد و چنانچه از پرده هاى رنگين استفاده مى كنيد يك آسترى در زير پرده نصب كنيد تا از رنگ پريده شدن پارچه اصلى پرده بر اثر شدت نور آفتاب جلوگيرى كند. اين آسترى ممكن است به پشت پرده دوخته شود و يا از چوب پرده ديگرى در زير آن آويزان باشد، دوخت آسترى به پشت پرده اصلى همچنين موجب سنگين تر شدن پرده و زيباتر شدن نماى ظاهرى آن مى شود. اما آسترى هاى جدا موجب ديرتر كثيف شدن پرده اصلى مى شوند زيرا دوده اى كه از شكاف پنجره به داخل راه مى يابد جذب كرده و مانع رسيدن آن به پرده اصلى مى شوند.

 

اگر به خانه ديگرى نقل مكان مى كنيد و پرده هاى قبلى شما براى پنجره هاى خانه جديد كوتاه هستند مى توانيد با افزودن نوارهايى از پارچه اى به رنگ متناسب به پائين پرده و دوخت والانى از اين پارچه ارتفاع آن را به ميزان دلخواه برسانيد.