كوسن با طرح قلب

 

كوسن ها ضمن اينكه راحتى و آسايش مبلمان ما را افزايش مى دهند، ما را در تنظيم تعادل رنگى فضا نيز يارى مى دهند. با قرار دادن چند كوسن رنگى، به رنگ متضاد با مبلمان مى  توانيم به مجموعه رنگى فضا شادابى و سرزندگى بيشترى ببخشيم و در ميان رنگ هاى گوناگون موجود در فضا با كوسن  ها به عنوان لكه هاى رنگى كوچك ارتباط ايجاد كنيم. با تكه دوزى و كارهاى دستى مشابه روى اين كوسن  ها مى توان به آنها جذابيتى بيشتر بخشيد. در اينجا روش دوخت يك كوسن تكه دوزى شده را ملاحظه مى كنيد.

 

وسايل مورد نياز:

 

يك قطعه پارچه مربع شكل به ابعاد ۳۰ سانتى متر از پارچه ماهوت يا فوتر خاكسترى تيره

 

يك قطعه پارچه به ضلع ۳۰ سانتى متر به عنوان آستر

 

يك قطعه كوچك پارچه اضافى براى نسبت تكه دوزى

 

يك قطعه پارچه ماهوت يا فوتر صورتى

 

دو قطعه پارچه ماهوت يا فوتر به رنگ هاى متفاوت به ابعاد ۳۰x20 سانتى متر براى پشت كوسن

 

ماژيك يا صابون خياطى

 

چسب مايع

 

سوزن گلدوزى

 

كامواى رنگى در رنگ هاى متنوع

 

يك قطعه مقوا

 

چند عدد دكمه فشارى

 

يك عدد كوسن ابرى به ابعاد ۳۰ سانتى متر

 

۱ _ طرح قلب را بر روى مقوا رسم كرده و از آن به عنوان الگو استفاده مى كنيم. الگو را در مركز پارچه مربع شكل خاكسترى قرار داده با ماژيك طرح آن را بر روى پارچه منتقل مى كنيم.

 

۲ _ با قيچى به دقت طرح قلب را بريده، از پارچه خاكسترى خارج مى كنيم. طرح قلب را بر روى پارچه صورتى نيز پياده مى كنيم و آن را بريده جدا مى كنيم.

 

۳ _ قلب صورتى را در جاى خالى قلب در پارچه خاكسترى قرار داده و بر روى قطعه پارچه اى كه براى پشت تكه دوزى در نظر گرفته بوديم مقدارى چسب مايع مى زنيم و آن را از پشت پارچه هاى صورتى و خاكسترى در محل قرار گرفتن قلب صورتى مى چسبانيم تا آن را در جاى خود ثابت كنيم. پس از آن كه چسب خشك شد با استفاده از سوزن گلدوزى و يك رشته كامواى آبى رنگ دور قلب را بخيه هاى درشت مى زنيم.

 

۴ _ سپس در وسط قلب ضربدرهايى از كامواهايى به رنگ هاى مختلف مى دوزيم.

 

۵ _ پارچه آسترى را بر پشت پارچه تكه دوزى شده قرار مى دهيم. دو قطعه پارچه اى كه در رنگ   هاى متفاوت و براى پشت كوسن در نظر گرفته ايم را به نحوى كه روى پارچه ها بر روى پارچه تكه دوزى و پشت آنها به طرف ما باشد بر روى پارچه تكه دوزى شده قرار مى دهيم به صورتى كه پارچه هاى پشت كوسن در بالا، پارچه روى كوسن در وسط و پارچه آسترى در زير قرار گيرد. در اين حالت پارچه هاى پشت كوسن در وسط بخشى از يكديگر را مى  پوشانند. چهار طرف كوسن را كوك مى زنيم تا لايه   هاى پارچه در جاى خود ثابت شوند و سپس چهار طرف كوسن را با چرخ خياطى از فاصله يك سانتى مترى لبه پارچه مى دوزيم. روكش كوسن را از شكاف پشت آن به رو بر مى گردانيم و اتو مى كنيم.

 

۶ _ براى ساخت گلوله هاى كاموايى ابتدا دو دايره به قطر ۵ سانتى متر از مقوا مى بريم. سپس دايره هايى به قطر ۵/۲ سانتى متر از وسط آنها بريده خارج مى كنيم. حلقه هاى مقوايى را بر روى هم قرار داده چند رشته كامواى رنگى را از اين حلقه ها عبور مى دهيم و دور تا دور آنها مى  پيچيم تا سوراخ وسط دايره كاملاً پر شود.

 

۷ _ تيغه قيچى را در ميان دو لايه مقوا قرار داده كامواها را دور تا دور دايره  هاى مقوايى برش مى زنيم. يك قطعه كاموا به طول ۳۰ سانتى متر بريده و آن را از ميان دو دايره مقوايى عبور مى دهيم و محكم مى بنديم. مقواها را از كاموا جدا مى كنيم و گلوله كاموايى را با دست مرتب مى كنيم.

 

۸ _ سه گلوله ديگر نيز به همين ترتيب درست كرده آنها را به چهار گوشه كوسن مى دوزيم. چند عدد دكمه فشارى در امتداد شكاف پشت كوسن مى دوزيم. كوسن ابرى را از شكاف روكش كوسن وارد كرده و دكمه هاى آن را مى بنديم.