ديوارهاى راه راه

 

يكى از روش هاى طرح دار كردن ديوارها ايجاد نوارهاى پهن يا باريك روى آنها است. در اينجا ديوار يك اتاق خواب را ملاحظه مى كنيد كه با رنگ هاى ملايم سفيد و بنفش ياسى راه راه شده است. انتخاب رنگ ها متناسب با اتاق خواب بوده و در عين حال نزديك به هم هستند به طورى كه در كنار يكديگر كنتراست چشم آزارى را ايجاد نمى كنند. بنا به ابعاد و وسعت اتاق خواب، در اتاق   هاى كوچك ممكن است فقط يكى از ديوارها را كه تاج تخت به آن تكيه مى كند به اين صورت طرح دار كرد و بقيه را ساده باقى گذاشت تا اتاق شلوغ و در نتيجه كوچك تر به نظر نرسد ضمن آنكه طرح راه راه عمودى موجب بلندتر به نظر رسيدن سقف اتاق شده آن را فضادارتر جلوه مى دهد. براى اجراى چنين پروژه اى به وسايل زير نياز داريد: رنگ سفيد و بنفش ياسى، خط كش بلند و مداد، شاقول، چسب كاغذ نوارى، قلم موى متوسط مخصوص نقاشى ساختمان، يك قطعه پارچه تريكو، مقوا، قيچى، تينر. با توجه به اندازه ديوارها، پهناى نوارهاى رنگى ديوار را تعيين كنيد. سپس با استفاده از خط كش و مداد از زيركلاف گچبرى ديوار محل قرارگيرى مرزهاى ميان نوارها را علامت گذارى كنيد. يك روش مفيد براى تقسيم بندى ديوار تعيين نقطه وسط مهمترين ديوار اتاق است. سپس ۵/۷ سانتى متر از هر سوى نقطه وسط ديوار جدا كنيد و اين ۱۵ سانتى متر اولين نوار خواهد بود. حالا از هر طرف اين نوار ۱۵ سانتى متر، ۱۵ سانتى متر جدا كنيد تا تمام ديوارها علامت گذارى شوند. با استفاده از شاقول خطوط راستى از نقاط علامت گذارى شده تا پايين ديوار بكشيد و يا به صورت نقطه چين با فواصل زياد علامت گذارى كنيد. با چسب نوارى كاغذى يك طرف خطوط علامت گذارى شده را بپوشانيد به طورى كه چسب در داخل نوارهايى كه بايد سفيد بمانند چسبانده شوند.

 

رنگ بنفش ياسى را با تينر كاملاً رقيق كنيد سپس با قلم موى پهن مخصوص نقاشى ساختمان هر يك از نوارهايى را كه بايد بنفش شوند رنگ بزنيد و بلافاصله با دستمال پارچه اى جنس تريكو روى آن ضربه بزنيد تا اثر قلم از بين برود و رنگ بافتى يكنواخت پيدا كند. نوارهايى كه بايد بنفش شوند را به همين ترتيب رنگ بزنيد. سپس با دقت چسب ها را از ديوار جدا كنيد. صبر كنيد تا رنگ خشك شود.

 

روى مقوا يك مثلث متساوى الساقين با قاعده ۱۵ سانتى متر و اضلاع ۱۰ سانتى متر رسم كنيد و آن را بريده به عنوان الگو براى علامت گذارى مثلث هاى حاشيه بالاى ديوار مورد استفاده قرار دهيد. هر بار قاعده مثلث مقوايى را منطبق بر روى پهناى هر يك از نوارها بگذاريد و نقطه راس مثلث را بر روى ديوار علامت گذارى كنيد. سپس با چسباندن نوار چسب كاغذى از هر پهناى نوار تا نقطه علامت گذارى شده اضلاع آن را مشخص كنيد. مثلث ها را با همان رنگ بنفش ياسى رقيق شده رنگ بزنيد و بلافاصله پس از رنگ زدن با پارچه روى آن ضربه بزنيد تا رنگ يكدست شود. به اين ترتيب مثلث هايى كه روى نوارهاى بنفش قرار گرفته اند چون دو لايه رنگ خورده اند پررنگ تر خواهند بود. چسب ها را جدا كنيد و صبر كنيد تا رنگ خشك شود.

 

مقدار كمى رنگ بنفش ياسى را در حدود ۲۰ برابر آن تينر بريزيد به طورى كه تينرى با ته مايه رنگ بنفش داشته باشيد و با قلم مو يك لايه از اين رنگ را روى كل ديوار بزنيد. قلم مو را با حركات چپ و راست ضربدرى روى ديوار بزنيد. به اين ترتيب نوارهاى سفيد نيز ته مايه اى از رنگ ياسى بر خود مى گيرند و از سفيدى محض خارج مى شوند. در آخر كلاف گچبرى بالاى ديوار را با رنگ بنفش ياسى همرنگ نوارها رنگ بزنيد. براى محافظت ديوار از رنگى شدن يك قطعه مقوا را در نقطه اى كه رنگ مى زنيد بر روى ديوار زير گچبرى نگاه داريد. چنان كه قبلاً ذكر شد ممكن است اندازه پهناى نوارها را به دلخواه خود تغيير دهيد و يا ديوارها را از فاصله يك مترى زمين به پايين راه راه كنيد. در اين صورت از يك زوار چوبى براى تقسيم ديوار استفاده كنيد. چنانچه بخواهيد اين پروژه را با رنگ هاى ديگر اجرا كنيد از رنگ هايى با تفاوت كم  بهره بگيريد و با كمك چرخه رنگ ها، رنگ هايى متناسب با يكديگر را انتخاب نماييد.