صندلى ها را نونوار كنيم

 

با تعويض روكش تشك صندلى ها نمايى نو به آنها و فضاى زندگى ببخشيد. براى اين كار نياز به هيچ تبحر خاصى نيست و تنها با يك دستگاه منگنه بزرگ و مقدارى پارچه اين پروژه امكان پذير است.

 

تعويض روكش صندلى هايى كه تشك شان در كلاف چوبى نشيمن  جا مى افتند و متحرك هستند بسيار ساده است. در حقيقت اين پروژه به وسايل و لوازم محدود و زمان اندكى نياز دارد. براى تعويض روكش تشك صندلى پيش از هر چيز لازم است پارچه اى از جنس مناسب با طرح و رنگ متناسب با دكوراسيون فضا انتخاب كنيد. اگر فقط قصد داريد پارچه قديمى و فرسوده شده صندلى ها را نو كنيد پارچه اى با طرح و رنگ مشابه روكش قبلى انتخاب كنيد اما اگر مايليد دكوراسيون اتاق را تغيير دهيد يا نمايى كاملاً متفاوت به صندلى ها ببخشيد پارچه اى با طرح و رنگ متفاوت و حتى متضاد با پارچه قبلى انتخاب كنيد. به عنوان مثال اگر پارچه فعلى يك پارچه راه راه با رنگ هاى ملايم و خنثى است پارچه اى گلدار با طرح هاى درشت و رنگ هاى تند و شاد تهيه كنيد. به اين ترتيب صندلى ها ظاهرى كاملاً جديد مى يابند. اما گذشته از طرح و رنگ پارچه بايد به استحكام و جنس آن نيز توجه داشته باشيد. پارچه مناسب براى روكش صندلى بايد پارچه اى نه بسيار نازك و سبك و نه خيلى ضخيم و سنگين باشد. پارچه اى با ضخامت و وزن متوسط انتخاب كنيد كه در برابر استفاده روزمره از صندلى دوام داشته باشد. بهتر است پارچه هاى ريزبافت را براى اين منظور خريدارى كنيد زيرا پارچه هايى كه بافت درشت دارند زودتر فرسوده مى شوند و شكل اوليه خود را از دست مى دهند.

 

براى محاسبه مقدار پارچه مورد نياز عرض و طول تشك  نشيمن را اندازه  بگيريد و به هر يك از آنها ۲۰ سانتى متر اضافه كنيد. اگر اسفنج تشك صندلى بسيار ضخيم و مرتفع باشد بايد اندازه ضخامت آن را نيز به اين اندازه ها بيفزاييد. ضمن آنكه چنانچه پارچه شما طرح هاى درشت و مشخصى داشته باشد كه لازم باشد مثلاً در وسط نشيمن قرار بگيرد ميزان اتلاف پارچه بيشتر مى شود و بايد نسبت به پارچه هاى ساده يا طرح هايى مانند راه راه و چهارخانه مقدار بيشترى پارچه تهيه كنيد.

 

براى شروع كار ابتدا قطعات پارچه را مطابق روشى كه ذكر شد اندازه گيرى كنيد و ببريد سپس تشك را از صندلى جدا كنيد. اگر مايل باشيد روكش قبلى را جدا كنيد ميخ ها يا منگنه هايى كه آن را به تخته زير تشك متصل كرده اند بكشيد. در اين مرحله اگر اسفنج تشك ها نيز فرسوده شده و حالت و فرم خود را از دست داده اند لازم است اسفنج ها را نيز عوض كنيد. اما چنانچه اسفنج ها سالم باشند يك قطعه پارچه را به طورى كه روى اصلى آن بر روى زمين و پشت آن به طرف ما قرار بگيرد روى زمين بگذاريد. هر يك از تشك ها را به پشت برگردانيد و بر روى يكى از قطعات پارچه بريده شده آماده بگذاريد.

 

اگر طرح پارچه شما به گونه اى است كه لازم است طرح به صورت خاصى روى تشك قرار گيرد آن را تنظيم كنيد و اضافات احتمالى آن را ببريد به طورى كه پارچه از هر طرف تشك ۱۰ سانتى متر بيرون باشد. از يك طرف تشك شروع كنيد و پارچه را به تخته زير تشك با ميخ هاى كوچك يا منگنه نصب كنيد. هنگام نصب، پارچه را خوب بكشيد تا روى روكش كاملاً صاف باشد.

 

در گوشه هاى نشيمن يك برش مورب كوچك روى پارچه ايجاد كنيد و آن را به صورت دو پيلى كوچك در جاى خود با ميخ يا منگنه نصب كنيد در صورتى كه مايل باشيد كار تميزتر باشد مى توانيد پارچه ساده و ارزان قيمتى مثل متقال نيز براى زير تشك ها تهيه كنيد و آن را در اندازه حدود دو سانتى متر بزرگتر از ابعاد تشك نشيمن ببريد و پس از پايان كار روكش كردن تشك آن را در زير تشك قرار داده حدود يك سانتى متر از هر طرف به زير تا بزنيد و با ميخ يا منگنه در جاى خود نصب كنيد. به اين ترتيب زير تشك ها هم تميز و مرتب خواهد بود.