روكش هاى تزئينى براى پشتى و دسته هاى مبل

 

اين روكش هاى ساده ضمن محافظت از دسته ها و پشتى مبل شما چنانچه از پارچه هاى متناسب با دكوراسيون اتاق انتخاب شوند زيبايى آن را نيز دوچندان مى كنند، دوخت اين روكش ها بسيار آسان است و با استفاده از روش هايى مثل استنسيل و يا گلدوزى هاى ساده مى توان آنها را زينت داد. شما مى توانيد از پارچه هايى متناسب با پارچه مبل موردنظرتان و همچنين دكوراسيون اتاق اين روكش ها را بدوزيد. براى تهيه اين روكش ها ابتدا با توجه به مدل دسته ها و پشتى مبل، آنها را از پارچه موردنظر ببريد. در اينجا از پارچه آبى رنگ با نوارى از پارچه كرم كه همرنگ پارچه رومبلى است استفاده شده است. براى تهيه روكش دسته ها يك پارچه مستطيل شكل كه طول آن برابر با قطر دسته مبل به علاوه دو برابر ارتفاع موردنظر براى روكش است و عرض آن حدود ۴۰ سانتى متر از پارچه اصلى ببريد. يك قطعه پارچه مستطيل شكل ديگر نيز به عرض برابر با قطر دسته  مبل و طول برابر با ارتفاع موردنظر براى روكش ببريد. سه ضلع مستطيل كوچكتر را مطابق آنچه در تصوير ملاحظه مى كنيد به يكى از طول هاى مستطيل بزرگتر بدوزيد. به اين ترتيب روكش اندازه دسته مبل آماده مى شود. حال كافى است لبه هاى آزاد روكش را تو بگذاريد و بدوزيد. براى دوخت روكش تكيه گاه كافى است مستطيل ساده اى در ابعاد تقريباً برابر با تشك پشتى مبل بدوزيد و براى نگه داشتن روكش بر روى تشك در دو طرف آن نوارهاى پارچه اى بدوزيد كه با دكمه در پشت تشك بسته شده و روكش را نگه دارند. پس از دوخت روكش ها نوبت به تزئين آنها مى رسد. اين كار را مى توانيد با استفاده از تكنيك هاى متنوعى انجام دهيد. انواع گلدوزى و تكه دوزى مى تواند زينت بخش روكش مبل هاى شما باشد. يكى از ساده ترين روش ها استفاده از تكنيك استنسيل است كه با رنگ هاى مخصوص پارچه و يا رنگ آكريليك روى اين روكش ها قابل اجرا است. ابتدا طرح مورد نظر را روى كاغذ سفيد رسم كنيد. سپس طرح را به روى يك قطعه طلق منتقل كنيد. بخش هايى از طرح كه بايد رنگ شوند را با كاتر از طلق بريده و خالى كنيد. طلق را در قسمت هاى مورد نظر از روكش قرار داده و با قلم مخصوص استنسيل كه سر گرد و تخت دارد بخش هاى مورد نظر را رنگ بزنيد. ممكن است براى حجم  دادن و زيبايى  بخشيدن بيشتر به اين طرح هاى استنسيل شده آنها را با گلدوزى هاى ظريف آراست.