ديوارها را فراموش نكنيد

 

محدوديت مكانى، ما را بر آن مى دارد كه حتى از كوچكترين فضاى بدون مصرف موجود در اطرافمان نيز چشم پوشى نكرده و همواره به فكر يافتن راهكارى براى استفاده بهينه از آن باشيم. اين موضوع در محيط هاى پركاربردى همچون آشپزخانه از اهميت خاصى برخوردار است. در اين محيط هرچند كابينت بندى موجود به طور دقيق و بدون هرگونه پرت فضا صورت گرفته باشد، باز هم معمولاً مكان هاى قابل استفاده اى وجود دارند كه مورد توجه قرار نگرفته اند. از جمله مهمترين آنها به ديوارهاى خالى اين محيط به خصوص ميان كابينت هاى ديوارى و زمينى مى توان اشاره كرد. اگرچه به كارگيرى كليه اين ديوارها جهت مقاصد مختلف، محيطى شلوغ و غيرقابل تحمل را سبب مى شوند ولى با تصميم گيرى صحيح و بجا اختصاص برخى از آنها براى كاربردهاى ضرورى در آشپزخانه، نه تنها مشكل شلوغى را پديد نمى آورد، بلكه از ازدحام لوازم در داخل كابينت هاى موجود مى كاهد. در ضمن دسترسى به وسايل و همچنين انجام امور آشپزى نيز بسيار آسان تر خواهد بود. در همين راستا راهكارهاى متعددى وجود دارد كه به پاره اى از آنها در زير اشاره مى كنيم:

 

۱- رايج ترين كار براى اين منظور، نصب ميله اى ساده به همراه چندين گيره آويز است، كه از طريق آنها مى توان لوازم مصرفى دسته دار و قابل آويختن همچون سرويس هاى كفگير و ملاقه، رنده، دربازكن، ليوان دسته دار و بسيارى ديگر مانند اينها را به ديوار آويخت.

 

۲- نصب طبقه و يا طبقات مختلف از جنس چوب يا شيشه با طول و عرضى متناسب بر روى ديوار نيز از جمله راهكارهاى مفيد استفاده بهينه از ديوارهاى خالى هر مكانى به خصوص آشپزخانه است كه البته با توجه به شرايط محيط كاربردهاى گوناگونى را مى توانند دارا باشند:

 

الف- شما مى توانيد ظروف مخصوص نگهدارى قند و شكر و ادويه جات خود را به جاى كابينت بر روى اين طبقات قرار دهيد.

 

ب- اين قبيل طبقات ديوارى به عنوان كتابخانه اى از مجموعه كتاب هاى آشپزى نيز مى توانند مورد استفاده قرار گيرند به اين ترتيب اين كتاب هاى راهنما نيز به هنگام آشپزى در دسترس خواهند بود.

 

ج- با قرار دادن ظروف و لوازم تزئينى مرتبط با محيط آشپزخانه بر روى يك طبقه و يا مجموعه اى از طبقات مختلف نصب شده بر روى ديوار، همزمان علاوه بر خالى شدن كابينت مخصوص آنها، نمايى زيبا و متفاوت براى محيط آشپزخانه ايجاد مى شود.

 

د- اختصاص طبقات به قرار دادن گلدان هاى كوچك گل و گياه طبيعى و يا مصنوعى نيز از جمله كاربردهاى مفيد آنها است. حال در صورتى كه پنجره آشپزخانه تان در فرورفتگى ميان دو ستون واقع شده است، مى توانيد با نصب طبقات شيشه اى در مقابل آن، فضايى براى پرورش گل و گياه فراهم سازيد.

 

ه- در صورتى كه در كابينت بندى آشپزخانه تان محلى مخصوص مايكروفر در نظر گرفته نشده است، با استفاده از دو پايه گونيايى محكم و يك تخته از جنس نئوپان و يا MDF، طبقه اى به ديوار نصب كرده و مايكروفر را بر روى آن قرار دهيد. مزيت اين كار اين است كه هنگام بالا رفتن سطح قرارگيرى مايكروفر نسبت به سطح كابينت در زير آن فضاى خالى براى جاى دادن لوازم مختلفى همچون ظرف قند و شكر يا ادويه ايجاد مى شود.