لباس هاى فرزندتان را به درخت سيب بياويزيد

 

 

سادگى از جمله مهمترين خصيصه هاى همه بچه ها است. آنها ساده مى انديشند و ساده عمل مى كنند. اين اصل رفتارى در مبحث دكوراسيون فضاى مخصوص آنها نيز مى بايست مد نظر قرار گيرد. لذا براى انتخاب لوازم دكوراسيونى و عناصر تزئينى اتاق آنها از انتخاب و كاربرد اشكال پيچيده و طرح هاى شلوغ بپرهيزيد. بچه ها با فرم هاى ساده ارتباط بيشترى برقرار مى كنند حال آنكه پيچيدگى ها اگرچه ممكن است براى مدتى كوتاه جالب توجه باشد ولى به مرور براى آنها خسته كننده بوده و گاهى تاثيرات رفتارى سويى را نيز به همراه خواهند داشت.اين موضوع را در نقاشى هاى آنها به وضوح مى بينيد. كودكان تمام احساسات درونى شان و حتى نوع نگرششان به محيط اطراف را در نقاشى خود به نمايش مى گذارند. با كمى دقت در نقاشى بچه ها پى خواهيد برد كه آنها همه اشيا، لوازم و حتى افراد خانواده خود را نيز ساده مى بينند. جالب تر آنكه اغلب آنها دريافت يكسانى از تصاوير محيط اطرافشان دارند و به همين دليل است كه تقريباً همه آنها براى كشيدن تصوير يك خانه از چند خط متقاطع استفاده كرده و انواع گل ها را تنها با رسم يك دايره دالبر دار و يك خط متمايل در نقش ساقه و دو بيضى زاويه دار به عنوان برگ نقاشى مى كنند. حال تصور كنيد اگر شما از همين اشكال ساده دريافتى آنها در دكوراسيون اتاقشان استفاده كنيد چه محيط دلپذيرى را ايجاد كرده ايد. انجام اين كار از طرق مختلف به راحتى عملى است. تنها كافى است كمى ابتكار و سليقه به خرج دهيد.به عنوان مثال شما مى توانيد از فرم ساده شده درختان كه در اغلب نقاشى هاى كودكان به چشم مى خورد الهام گرفته و رخت آويزى كاربردى- تزئينى براى اتاق فرزندتان بسازيد.براى اين منظور ابتدا شكل يك درخت ساده شده كه در واقع از يك دايره دالبر دار در نقش برگ ها و دو خط عمودى به عنوان تنه تشكيل شده است را بر روى كاغذ طراحى بزرگ به ابعاد مورد دلخواه و متناسب با قد فرزندتان رسم كرده و با قيچى آن را دوربرى كنيد. به اين ترتيب الگوى يك تكه از يك درخت ساده حاصل مى شود.اين الگو را بر روى تخته سه لا يا فيبر پهن كرده و دور آن را با دقت با مداد خط بكشيد. حال نوبت به برش تخته يا فيبر براساس خطوط مدادى رسم شده فرا مى رسد. در صورتى كه تجهيزات لازم را در خانه نداريد، اين كار را به نزديكترين نجارى بسپاريد. در پايان مرحله برش، با سمباده مخصوص لبه هاى كار را سمباده كشيده و نرم كنيد.به اين ترتيب اين درخت چوبى يك تكه كه از دو قسمت برگ ها و تنه تشكيل شده است، آماده مى شود. حال مى بايست با ترسيم ادامه كنگره هاى برگ ها بر روى تنه با مداد، محدوده برگ ها را براى رنگ آميزى مشخص كنيد. سپس با رنگ اكريليك و يا رنگ ساختمانى روغنى مات داخل اين محدوده را با دقت سبز كنيد. براى رنگ آميزى تنه درخت، آن را نيز با استفاده از قلم مو و يكى از انواع رنگ هاى ياد شده در فوق با رنگ اكر بپوشانيد. از آنجا كه دستگيره هاى انتخابى نقش سيب هاى اين درخت را ايفا مى كنند، در صورت لزوم آنها را با رنگ قرمز رنگ  آميزى كنيد. با توجه به ابعاد دايره كنگره دار كه نمادى از برگ هاى سبز درخت سيب است، تعداد و محل قرار گرفتن سيب ها را مشخص كرده سپس دستگيره ها را در محل هاى مشخص بر روى محدوده برگ هاى درخت با پيچ نصب كنيد. به اين ترتيب درخت سيب رخت آويز آماده مى شود. اين درخت را در محل مورد نظر در اتاق كودك با استفاده از پيچ و ميخ به ديوار و احياناً قرنيز چوبى محكم متصل كنيد تا امكان خطر افتادن درخت هنگام آويختن لباس هاى بچه وجود نداشته باشد. اين اتصال مى بايست از چند نقطه در طول درخت صورت گيرد.