خانه اى پر از نور طبيعى

 

ميزان بهره مندى يك فضا از نور طبيعى از جمله مهم ترين مواردى است كه در انتخاب مكان مى بايست مورد توجه قرار گيرد. اگرچه اين روزها با وجود تنوع موجود در توليد منابع نورزاى مصنوعى نور كافى براى انجام امور مختلف در فضا فراهم شده ولى كيفيت آن با كيفيت و تاثيرات حاصل از نور طبيعى قابل مقايسه نيست. در ضمن با كاهش مصرف نور مصنوعى در مواقعى كه بتوان از نور طبيعى استفاده كرد، گامى مهم در جهت صرفه جويى در انرژى نيز برداشته مى شود. بنابراين در انتخاب ساختمان محيط زندگى خود به تعداد، ابعاد و موقعيت جغرافيايى پنجره ها در نقشه توجه لازم را داشته باشيد.

 

واضح است هر چه تعداد پنجره ها بيشتر بوده و ابعاد آنها بزرگتر باشد اين اشعه هاى شفابخش طبيعى بهتر و بيشتر به داخل محيط خانه وارد مى شوند ولى اهميت موقعيت جغرافيايى پنجره ها را نيز نبايد ناديده شمرد زيرا با توجه به تغيير فصل پنجره ها نيز گذرگاه متغيرى براى ورود نور خورشيد به داخل هستند يعنى ممكن است اشعه نور خورشيد در فصلى از سال از پنجره اى عبور كرده و در فصل ديگر مرز ورود آنها تنها تا لبه بيرونى همان پنجره  باشد. به طور كلى در انتخاب فضايى مناسب به جهت موقعيت پنجره ها داشتن پنجره هايى رو به جنوب از جمله اولويت هاى يك ساختمان است. اين پنجره ها مدخل خوبى براى ورود نور خورشيد به داخل آن هم در فصول سرد سال هستند در حالى كه در موقعيت هاى ديگر ممكن است زمانى از نور شديد و مستقيم آفتاب در فضاى خانه بهره مند باشيد كه وجود آن نه تنها خوشايند نبوده، بلكه آزاردهنده و گاهى طاقت فرسا نيز هست. پنجره هاى رو به غرب داراى چنين شرايطى در گرم ترين ساعات فصل تابستان هستند؛ پنجره هاى رو به شمال و شرق نيز معمولاً معابر خاص و تاثيرگذارى براى تابش نور خورشيد به داخل به حساب نمى آيند و وجود آنها تنها به لحاظ بهره مندى از نور و روشنى حاصله از خورشيد ارزشمند است.

 

حال با تمام اين تفاسير در صورتى كه ميزان نورگيرى فضاى خانه شما به جهت موقعيت پنجره ها، تغيير فصل و يا هر عامل ساختارى ديگرى وضعيت نامطلوبى را، حتى به طور موقتى در سال دارد، مى توانيد با استفاده از راهكارهاى متعدد، نور موجود در محيط را افزايش دهيد:

 

۱ – كاربرد رنگ هاى روشن: از آنجا كه رنگ هاى روشن همواره انعكاس دهنده هاى خوبى براى نور و رنگ هاى تيره جذب كننده هاى مناسبى براى آن هستند، در نظر گرفتن اين اصل مى تواند شما را براى يافتن راه هايى جهت استفاده بهينه از نور موجود در فضا يارى  دهد. در همين راستا لازم است براى پوشش ديوارها، سقف ها و حتى كف ها از رنگ هاى روشن استفاده كنيد. علاوه بر اينها در انتخاب لوزام دكوراسيونى اصلى و بزرگ نيز كاربرد رنگ هاى روشن را از ياد نبريد. البته در اين گونه لوازم، تنها رنگ عامل موثر محسوب نمى شود بلكه طرح و حتى بافت نيز جايگاه ويژه اى دارند. طرح هاى شلوغ و بافت هاى خشن و پيچيده  نيز تا حدودى همان تاثير رنگ هاى تيره را در جذب نور خواهند داشت. در حالى كه طرح هاى خلوت و بافت هاى صاف و صيقلى در انعكاس نور خورشيد، نتيجه اى معكوس دارند.اين موضوع در مورد كف پوش ها و پوشش ديوارهاى فضاهايى مانند آشپزخانه و سرويس هاى بهداشتى نيز به وضوح ديده مى شود. پوشش هاى سنگ و سراميك گذشته از موضوع رنگ به جهت سطح صيقلى شان به مراتب بيشتر از انواع ديگر حتى با وجود رنگ روشن، نور را منعكس مى كند.

 

۲ – تغيير شيشه ها: با توجه به سيستم آپارتمان نشينى و اشراف ساكنين آپارتمان ها به داخل فضاهاى يكديگر از طريق پنجره ها، كاربرد شيشه هاى مشبك و به خصوص شيشه هاى رفلكس در ساختمان سازى رواج بسيارى دارد. شيشه هاى رفلكس با وجود آنكه داراى مزيت ناپيدا بودن فضاى داخل از بيرون در روز هستند ولى درصد زيادى از نور را به خود جذب كرده و مانع ورود آن به داخل مى شوند. لذا براى حل اين مشكل شما مى توانيد در صورت امكان شيشه هاى معمولى را جايگزين كرده و از پرده به عنوان حافظى براى استقلال فردى و خانوادگى در محيط خانه استفاده كنيد. پرده هاى تورى نازك نيز در هنگام روز بدون وجود نورپردازى مصنوعى روشن در داخل، مانع اشراف بوده و در هنگام شب نيز اين تركيب را مى توان با پرده اى ضخيم كامل كرد.

 

۳ – نقش آينه در انعكاس نور: با نصب آينه در مكان هايى از خانه كه امكان انعكاس نور توسط آينه از طريق پنجره وجود داشته باشد، نور موجود را افزايش دهيد. البته اين موضوع رابطه مستقيمى با مكان نصب آينه، زاويه آن و همچنين فاصله آينه از پنجره دارد. صرف نظر از افزايش نور توسط آينه از آن به عنوان هادى و انتقال دهنده نور نيز مى توان استفاده كرد به اين معنا كه شما مى توانيد با نصب مناسب آينه اى در فضايى با نور كافى، مقدارى از نور را به فضاى مجاور كم نور يا بدون نور آن نيز منتقل كنيد.

 

۴ _ تغيير پرده ها: اگر براى پنجره ها تنها از پرده اى ضخيم در هنگام روز و شب استفاده مى كنيد آويختن پرده اى نازك از جنس تور و يا حرير در رو و يا زير پرده ضخيم الزامى است. در ميان پرده هاى نازك نيز هر چه ضخامت كمتر باشد، نور بيشترى را از خود عبور مى دهد.