جاكفشى بدوزيم

 

با دوختن اين جاكفشى پارچه اى كم جا و كارآمد كه از يك چوب لباسى در كمد آويزان مى شود به كفش هايتان سامان دهيد. براى دوخت اين جاكفشى به وسايل زير نياز داريد.

 

يك قطعه پارچه كتان ضخيم به ابعاد ۵/۱*۴/۰ متر

 

پارچه نخى گلدار يا به دلخواه در حدود ۵/۱ متر با عرض ۹۰ سانتى متر

 

نوار اريب با رنگ متناسب حدود ۱۰ متر ۶۰ سانت متر چسب پارچه

 

نخ همرنگ پارچه ها

 

سوزن ته گرد

 

خط كش و مداد

 

يك عدد چوب لباسى محكم

 

لبه هاى پارچه كتان را كه بدنه اصلى جاكفشى را تشكيل مى دهد دو سانتى متر از هر طرف تو بگذاريد و با چرخ خياطى بدوزيد. ۶ قطعه چهارگوش به ابعاد ۶۶*۳۳ سانتى متر از پارچه گلدار ببريد. با دقت نوار اريب را از وسط عرض آن تا كنيد و به همان ترتيب اتو بزنيد. براى مغزى دوزى هر يك از جيب ها حدود ۱۶۵ سانتى متر نوار اريب لازم است. دو ضلع بلندتر هر يك از جيب ها را با نوار اريب مغزى دوزى كنيد. به اين ترتيب كه لبه پارچه را در ميان تاى نوار اريب قرار داده و با سوزن ته گرد سنجاق كنيد. سپس آن را به همان ترتيب با چرخ خياطى در جاى خود بدوزيد.

 

هر يك از جيب هاى پارچه اى را از وسط طول تا كنيد تا اضلاع كوچكتر آنها بر روى هم قرار گيرند. سپس يك قطعه از نوار اريب را به اندازه اين ضلع بريده و لبه هاى پارچه را در ميان تاى نوار قرار دهيد و با سوزن ته گرد به همان شكل سنجاق كنيد، سپس با دست كوك بزنيد. پارچه كتان ضخيم را از وسط طول تا كنيد به طورى كه روى اصلى پارچه به طرف بيرون باشد. با خط كش و مداد از خط تاى پارچه دو سانتى متر پايين تر را علامت گذارى كنيد و يك خط راست بكشيد. اين خط جاى دوخت اولين جيب را نشان مى دهد. درست در راستاى اين جيب در طرف ديگر پارچه كتان تا شده نيز خطى رسم كنيد.

 

در فاصله ۵/۱۷ سانتى متر از خط اول خط ديگرى را رسم كنيد و همچنين خطى ديگر در فاصله ۵/۱۷ سانتى مترى از خط دوم. در طرف ديگر پارچه كتان نيز خطوطى درست در پشت اين خطوط علامت گذارى كنيد.

 

هر يك از جيب ها را با سوزن ته گرد روى خطوط علامت گذارى شده سنجاق كنيد و سپس با چرخ خياطى در جاى خود بدوزيد. پس از دوخت كوك لبه بالاى جيب را بشكافيد. در آخر دو قطعه چسب پارچه را به اندازه عرض پارچه كتان ضخيم بريده، دو طرف يكى از آنها را درست در پشت خط دوخت دو جيب اول از بالاى جاكفشى بدوزيد و دو طرف ديگر را نيز در پشت دو لبه پايين پارچه كتان چرخ كنيد. جاكفشى را مطابق تصوير روى چوب لباسى بيندازيد و با چسباندن دو نيمه جيب هاى پارچه اى به هم آن را روى چوب لباسى ثابت كنيد. در صورت تمايل مى توانيد با دوختن يك جيب كوچكتر بر روى جيب اول جاكفشى جاى مناسبى نيز براى نگهدارى از پاشنه كفش، واكس و برس كفش هايتان فراهم كنيد.