به رادياتور هاى قديمى نماى مدرن ببخشيد

 

رادياتور شوفاژ گرچه به لحاظ كاربردى مشكل تامين گرما در منازل را حل كرده است اما از نماى چندان زيبايى برخوردار نيست. اگرچه امروز رادياتورهاى جديد باريك تر و بسيار زيباتر از رادياتورهاى قديمى هستند اما اگر منزل يا محل كار شما قديمى ساز است و هنوز از رادياتورهاى مدل قديمى استفاده مى كنيد، مى توانيد با ساخت يك روشوفاژى زيبا و مدرن نمايى جديد به آن ببخشيد. به اين ترتيب مى توانيد رادياتور را به عنصرى متناسب با دكوراسيون فضاى مورد نظرتان تبديل كنيد. روشوفاژ ى ها را مى توان به اشكال و سبك هاى گوناگون ساخت و بنا به سبك دكوراسيون فضا آن را به سبك مدرن يا كلاسيك ساخت. از سطح روى روشوفاژى نيز مى توان براى چيدن وسايل تزئينى استفاده كرد. روشوفاژى اى كه در تصوير ملاحظه مى كنيد نمونه اى از انواع بسيار متنوع روشوفاژى ها است كه ساخت آن بسيار ساده است. براى ساخت اين روشوفاژى به وسايل زير نياز داريد:

 

مقدارى MDF ۱۲ ميلى مترى، اره، كاغذ سنباده، هشت عدد تخته باريك بلند شش سانتى مترى به قطر يك سانتى متر، دريل، پيچ مخصوص چوب، پيچ گوشتى، چسب چوب، بتونه، رنگ روغن، دستگاه منگنه بزرگ، پارچه تور به عرض برابر با ارتفاع روشوفاژى و طول برابر با عرض آن.

 

ابتدا ارتفاع، عمق و عرض رادياتور را اندازه گيرى كنيد و ۱۰ سانتى متر به هريك از اين ابعاد اضافه كنيد تا هواى گرم به راحتى زير روشوفاژى جريان پيدا كند.قطعه روى روشوفاژى و ديواره هاى كنارى را مطابق ابعادى كه اندازه گيرى كرده ايد از MDF ببريد.تخته هاى باريك را به اندازه فاصله ميان دو قطعه چوب عمودى كه در دو طرف روشوفاژى قرار گرفته اند اندازه گيرى كرده و ببريد. دو قطعه چوب عمودى جلوى روشوفاژى را به ديواره هاى دو طرف نصب كنيد. براى اين كار ابتدا قطعات را با چسب چوب بچسبانيد و سپس پيچ كنيد.

 

در ميان دو قطعه طرفين روشوفاژى تخته هاى باريك را با فواصل يكسان و يك اندازه نصب كنيد و در آخر صفحه روى روشوفاژى را نصب كنيد.روى پيچ ها كمى بتونه بزنيد. پس از خشك شدن بتونه ها روى آنها كمى سنباده بكشيد تا سطح شان صاف شود. روشوفاژى را به رنگ دلخواهتان رنگ بزنيد. اگر يك دست رنگ زدن پوشش كافى را تامين نكرده باشد يك دو دست ديگر آن را رنگ بزنيد.

 

پس از خشك شدن كامل رنگ پارچه تور را با ۱۰ سانتى متر بيشتر از هر طرف به اندازه صفحه جلوى روشوفاژى ببريد و با دستگاه منگنه از پشت نصب كنيد به طورى كه تور فواصل ميان تخته ها را پر كند.